Kontak ons: (021) 863 2700

Program


16 Desember

 • 09:00   Klapmuts – Ds. Lenois Stander
 • 09:30   Erediens – Ds. Theo Hay

Video en Oudio


Nuutste opnames volg binnekort.

Barmhartigheid


Omgeewa bedien  elke Dinsdag om 10:00 by die stasie, die Evangelie en etes aan behoeftige haweloses. Enige persoon is welkom om deel te word van die span. Kontak die kerkkantoor vir meer inligting.

 Die omgee bedien ook aan sowat 2000 kinders in die Drakenstein vallei die Evangelie en etes aan kinders. Kontak gerus die kerkkantoor indien u wil deel word van die bediening.

 

 

Bybelstudie


 • Precept:  skuif na: L’Hugeunot Venue/Cellar, Val de Vie Estate, R301 Jan van Riebeeckweg. Die boeke Esra en Haggai word behandel. Maandag aande om 18:00 en Dinsdae oggende om 08:30. Nooi gerus julle vriende. Kontakpersoon Ryan Whitehead hrk.pa@la-motte.co.za   071 609 8620
 • Die Woensdagoggend Bybelskool (Elke Woensdag 10:00 – 11:00) begin Woensdag met ’n reeks van Dallas Willard: “Transformed by the renewing of the mind” aan die hand van Rom 12: 2 …Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Kontak Ds.Theo Hay vir meer inligting. Almal welkom.
 • Jong Volwassenes @sitkamer elke Dinsdagaand om 19:00 in die Bovertrek. Kontak Vicus 082 929 7163 om deel te word van die groep.

Om na uit te sien


 • Klapmuts Jeug kom elke Donderdag 18:00 bymekaar
 • Oude Renbaan byeenkoms een maal maand
 • Oude Renbaan Byeenkoms: 15 November om 10:00.
 • Die Braaigroep hou ’n bring-en-braai op 17 November by die kerksaal. Almal welkom. Kontak Nico Retief 082 821 5780
 • Nagmaal: 18 November by Suider-Paarl eredienste 08:00 en 09:30
 • Klapmuts Kerssangdiens en kategese afsluiting: 25 November om 09:00.
 • Op-en Wakker Kersete: 29 November om 10:00 vir 10:30. Koste R30 per persoon. Kontak Marita Laubser 082 085 1626 of die kerkkantoor.
 • Hamburger “Drive Thru”: Moenie kosmaak op 29 November nie. Kom smul aan die Gr 1-6 Ark kinders se heerlike Burgers. Vanaf 17:00 totdat dit uitverkoop is.
 • Kerssangdiens by Suider-Paarl: 2 Desember om 18:30
 • Dankie-sê Sondag by alle eredienste: 9 Desember
 • Henties toneelopvoering vir kleuters tot Gr 6:  9 Desember om 09:30
 • Rolbaldag by Oude Renbaan : 4 Desember, Gr 1-3 en hulle families gaan rolbal- speel saam met die inwoners van Oude Renbaan. Vet Pret. Dagboek solank.
 • Gr 6, jy word ‘n tiener in 2019: Kom “jol” as Ark-kind saam vir die laaste keer op 11 Desember om 17:30 en hoor alles van die tienerkerk by Vicus.

Almanak


Inligtingstukke


 • Prof. Henk Stoker verbonde aan die Noodwes Universiteit het Suider-Paarl besoek en met ons gesels oor verskillende Wêreldgodsdienste. Bring ‘n geheustokkie na die kerkkantoor om nuttige wenke en hulpmiddels oor die verskillende Wêreldgodsdienste aftelaai. ‘n Oudio opname is beskikbaar.
 • Die Kerk moet haar stem laat hoor – Lees meer
 • Helplift network – Lees meer…

 Argief


Bedieninge


Pastorale bediening

Dankoffers

 

Ons glo dat die Bybel ons leer om ons dankoffers blymoedig te gee. So kan die gemeente sy verantwoordelikhede nakom en ‘n verskil maak. Ons beskou dit as ons lidmate se verantwoordelikheid om dit op eie inisiatief te bring.

Jy kan op ‘n paar maniere ‘n bydrae gee

Skandeer die Snapscan-kode hier regs met jou Android of Apple selfoon. Kliek op die kode om die toepassing op jou selfoon te installeer.
Per debietorder (vra ‘n vorm aan by info@suiderpaarl.co.za)
Per elektroniese oorbetaling (sien bankbesonderhede)
Per eie koevertjie in die dankofferbordjie tydens ‘n erediens

Bankbesonderhede:

NG Suider-Paarl Gemeente, ABSA, tak 632005, Rek nr 740580132

Voorsitter: Finansiële bediening
 Gert Hatting (0827737938)
Kontak hom gerus indien jy meer oor die begroting wil weet.

Snapscan

Eredienstye

Sondae
Klapmuts erediens — 09:00
Familiediens — 09:30
Ark en Kinderkerk — 09:30
Tienerkerk — 18:00
Ons Gemeente
Die Here roep Suider-Paarl om Hom met oorgawe te dien en mekaar in liefde op te bou tot ‘n gemeente wat uitreik na buite.

Ons Kernwaardes

• Die Bybel is ons kompas
• Ons doen waartoe ons ons verbind het
• Ons dien met passievolle toewyding
• Ons is vir mekaar verantwoordelik

• Ons is ‘n gasvrye gemeente
• Ons leef biddend
• Ons tree met integriteit op
• Ons aanvaar mekaar met die liefde van Christus


Besoek ons:

Ons nooi u hartlik uit om by ons ‘n besoek af te lê en die Woord te ontvang.

Ons Kerkkompleks is geleë in:

Courtrai, Suider-Paarl
te Flambeaustraat-Noord 18.