Kontak ons: (021) 863 2700

Ons Visie


Vir Christus, mekaar en ander

Ons kies vanjaar om spesiaal op ons jeug en families, asook ons bediening na buite te fokus.

Ons jaartema vir 2015:

OM DIE TAFEL, aan die hand van Ps. 23:5 “U laat my by ‘n feesmaal aansit.” (OV)

Ons wil mekaar help met verhoudinge in families (om die tafel by die huis), tussen gelowiges (om die tafel by gelowiges) en met ander mense wat soek na Jesus (om die tafel met die gemeenskap).

Hoogtepunte


 • 24 Augustus – Gemeenteraadsverkiesing
 • 6 September – Nuwe Intrekkers Tee (net na die 9:30 diens in die bovertrek)
 • 7 September – Getuienis aand met sendelinge Philip en Vina Le Roux uit die Filippyne
 • 20 September – Tiener – uitreik na Drakenstein Korrektiewe Dienste
 • 23 September – Op-en- wakker Klub se Lente Tee
 • 31 Oktober – Klapmuts Basaar
 • 29 November – Jak de Priester (9:30 erediens)
 • 29 November – Kerssangdiens met Jak de Priester  en Hoër Jongenskool Koor

Program vir die week


Maandag, 24 Augustus

 • 18:00 Precept in die saal
 • 18:30 Gemeenteraadsvergadering
 • 19:00  Kom bid saam  in die Bovertrek

Dinsdag, 25 Augustus

 • 08:30 Precept in die saal
 • 10:30 Diens vir haweloses
 • 15:00 Kleremark

Woensdag, 26 Augustus

 • 08:30 Personeelvergadering
 • 10:00 Bybelstudie in die Bovertrek

Donderdag, 27 Augustus

 • 19:00 KAÏROS kursus in Bovertrek
Dankoffers

 

Ons glo dat die Bybel ons leer om ons dankoffers blymoedig te gee. So kan die gemeente sy verantwoordelikhede nakom en ‘n verskil maak. Ons beskou dit as ons lidmate se verantwoordelikheid om dit op eie inisiatief te bring.

Jy kan op ‘n paar maniere ‘n bydrae gee
Per debietorder (vra ‘n vorm aan by info@suiderpaarl.co.za)
Per elektroniese oorbetaling (sien bankbesonderhede)
Per eie koevertjie in die dankofferbordjie tydens ‘n erediens.

Bankbesonderhede:

NG Suider-Paarl Gemeente, ABSA, tak 632005, Rek nr 740580132

Voorsitter: Finansiële bediening
Ernst le Roux (082 773 5041)
Kontak hom gerus indien jy meer oor die begroting wil weet.

Eredienstye

Sondae
Familie — 09:30
Tieners — 18:00
Klapmuts — 09:00
Ons Gemeente
Die Here roep Suider-Paarl om Hom met oorgawe te dien en mekaar in liefde op te bou tot ‘n gemeente wat uitreik na buite.

Ons Kernwaardes

• Die Bybel is ons kompas
• Ons doen waartoe ons, ons verbind het
• Ons dien met passievolle toewyding
• Ons is vir mekaar verantwoordelik

• Ons is ‘n gasvrye gemeente
• Ons leef biddend
• Ons tree met integriteit op
• Ons aanvaar mekaar met die liefde van Christus


Besoek ons:

Ons nooi u hartlik uit om by ons ‘n besoek af te lê en die Woord te ontvang.

Ons Kerkkompleks is geleë in:

Courtrai, Suider-Paarl
te Flambeaustraat-Noord 14.