Kontak ons: (021) 863 2700

Afkondigings


Slegs een Erediens om 09:30 by Suider-Paarl.

Spesiale oggend van stilword en ontdek: “ Hoe lief kan jy hê? ”  met Annalise Wiid, woord en liedkunstenaar. Eerskomende Vrydag 27 Mei, 09:00 vir 09:30 tot 12:00 in die kerk. Koste R50, wat ’n ligte vingerete insluit. Kaartjies te koop by Philna van Wyk, na die diens @ die Granaat of by die Kerkkantoor. ( Slegs tot Dinsdag )

Belangrike aankondiging oor die Senoir Jeug. Lees meer …

Loer hier vir die  2016 Basaar fotos….

Helplift network is ’n nasionale inisiatief waarby ons gemeente aanhak. Die doel is om ’n behoefte en iemand wat daardie behoefte kan bedien bymekaar te bring. Helplift is net die verkeersman tussen die twee partye. In die kerkbanke gaan daar altyd vorms wees waarop  jy ‘n NOOD kan aandui of jou GESKENK  wat jy kan gee. Onthou  GESKENKE is nie net geld nie, maar kan ook talente of gawes wees. Plaas jou ingevulde vorm in die Helplift houer in die voorportaal van die kerk of epos aan die kerkkantoor by info@suiderpaarl.co.za. Helplift vorm…

 Klapmuts Speelgoedbiblioteek is een van Suider Paarl Gemeente se langtermyn uitreik-projekte. Indien jy graag ‘n finansiële bydrae wil maak kan jy ‘n EFT betaling doen met verwysing: speelgoedbib. Navrae: nelmariepitout@gmail.com

Program


Maandag ,  23 Mei

 • 18:00   Precept in die Saal
 • 18:30   Kom bid saam in die Losie

Dinsdag, 24 Mei

 • 08:30  Precept in die Saal
 • 10:30   Diens vir Haweloses
 • 15:00   Kleremark in Saal

Woensdag, 25 Mei

 • 08:30  Personeelvergadering
 • 10:00  Bybelstudie in Bovertrek

Vrydag, 27 Mei

 • 09:00   Vroueoggend met Annelise Wiid

 Argief


Om na uit te sien


 • 27 Mei –  Vroueoggend met Annelise Wiid
 • 4 Junie  –  Klapmuts mini Basaar
 • 8 Junie –  Op-en-Wakker ete
 • 9 Junie –  Oude Renbaan byeenkoms

Inligtingstukke


Almanak 2016


Klier hier vir die 2016 Almanak.

Dankoffers

 

Ons glo dat die Bybel ons leer om ons dankoffers blymoedig te gee. So kan die gemeente sy verantwoordelikhede nakom en ‘n verskil maak. Ons beskou dit as ons lidmate se verantwoordelikheid om dit op eie inisiatief te bring.

Jy kan op ‘n paar maniere ‘n bydrae gee
Per debietorder (vra ‘n vorm aan by info@suiderpaarl.co.za)
Per elektroniese oorbetaling (sien bankbesonderhede)
Per eie koevertjie in die dankofferbordjie tydens ‘n erediens.

Bankbesonderhede:

NG Suider-Paarl Gemeente, ABSA, tak 632005, Rek nr 740580132

Voorsitter: Finansiële bediening
Ernst le Roux (082 773 5041)
Kontak hom gerus indien jy meer oor die begroting wil weet.

Eredienstye

Sondae
Klapmuts erediens — 09:00
Kontemporêre familiediens — 09:30
Tienerkerk — 18:00
Ons Gemeente
Die Here roep Suider-Paarl om Hom met oorgawe te dien en mekaar in liefde op te bou tot ‘n gemeente wat uitreik na buite.

Ons Kernwaardes

• Die Bybel is ons kompas
• Ons doen waartoe ons ons verbind het
• Ons dien met passievolle toewyding
• Ons is vir mekaar verantwoordelik

• Ons is ‘n gasvrye gemeente
• Ons leef biddend
• Ons tree met integriteit op
• Ons aanvaar mekaar met die liefde van Christus


Besoek ons:

Ons nooi u hartlik uit om by ons ‘n besoek af te lê en die Woord te ontvang.

Ons Kerkkompleks is geleë in:

Courtrai, Suider-Paarl
te Flambeaustraat-Noord 14.