Kontak ons: (021) 863 2700

Afkondigings


Hamburger Drive -Thru

 • Vrydag 17:00 – 19:00
 • Hamburger R25 en Koeldrank R5
 • Kinders moet 16:00 by saal wees om te help.

Ry in by Dorette Straat. Gee jou bestelling vir die Ark kind, ry aan. Parkeer in Dieppe straat, wag vir die Ark kind om jou bestelling te bring. Smul aan jou Burger tuis of op die gras voor die saal.

Selfdegeslag verhoudings:Daar was ’n Gemeentevergadering gehou op 26 Oktober waar daar oor die 10 punte van die Algemene Sinode gepraat is. Die predikante is tans besig om met lidmate en mekaar in gesprek te tree. Lidmate is welkom om met die predikante in verbinding te tree met enige vrae, kommentare, standpunte en menings. Alle kommunikasie word aan die Gemeenteraad voorgelê op 23 November, om die verdere besluitnemingsprosesse aan die gang te sit en dienooreenkoms tig aan die gemeente te kommunikeer.

Lees hier meer oor ons kommunikasie aan die gemeente:

Oranjerivier – Roei lees meer…

Klik op  Breër Kerknuus  hierbo en lees oor gebeure  en inligting vanuit die Wes Kaapse Sinode.  

Program vir die week


Maandag, 23 November

 • 18:00  Precept in die saal
 • 19:00  Kom bid saam @ GRANAAT

Dinsdag, 24 November

 • 08:30  Precept in die saal
 • 10:30   Diens vir Haweloses
 • 15:00   Kleremark

Woensdag, 25 November

 • 08:30 Personeelvergadering
 • 10:00  Bybelstudie in die Bovertrek

Donderdag, 26 November

 • 18:30  Ouerskap kursus in Bovertrek

Vrydag, 27 November

 • 17:00 – 19:00 Hamburger Drive-Thru

Sondag,  29 November

 • 08:00  Geen Erediens
 • 09:30  Erediens – Jak de Priester
 • 09:30  Oppasdiens,
 • 18:30   Kerssangdiens

Om na uit te sien


 • 27 November –  Hamburger “Drive Thru”
 • 29 November – Jak de Priester (9:30 erediens)
 • 29 November – Kerssangdiens met Jak de Priester  en Hoër Jongenskool Koor
 • 2 Desember – Op en Wakkerklub Kersete
 • 5 tot 9 Desember – Outeniqua Staptoer
 • 26 Februarie 2016 – Akwarium oorslaap vir Gr 2-6
 • 19 tot 23 Maart 2016 – Oranjerivier – roei
Dankoffers

 

Ons glo dat die Bybel ons leer om ons dankoffers blymoedig te gee. So kan die gemeente sy verantwoordelikhede nakom en ‘n verskil maak. Ons beskou dit as ons lidmate se verantwoordelikheid om dit op eie inisiatief te bring.

Jy kan op ‘n paar maniere ‘n bydrae gee
Per debietorder (vra ‘n vorm aan by info@suiderpaarl.co.za)
Per elektroniese oorbetaling (sien bankbesonderhede)
Per eie koevertjie in die dankofferbordjie tydens ‘n erediens.

Bankbesonderhede:

NG Suider-Paarl Gemeente, ABSA, tak 632005, Rek nr 740580132

Voorsitter: Finansiële bediening
Ernst le Roux (082 773 5041)
Kontak hom gerus indien jy meer oor die begroting wil weet.

Eredienstye

Sondae
Eucharistie — 08:00
Klapmuts erediens — 09:00
Kontemporêre familiediens — 09:30
Tienerkerk — 18:00
Ons Gemeente
Die Here roep Suider-Paarl om Hom met oorgawe te dien en mekaar in liefde op te bou tot ‘n gemeente wat uitreik na buite.

Ons Kernwaardes

• Die Bybel is ons kompas
• Ons doen waartoe ons ons verbind het
• Ons dien met passievolle toewyding
• Ons is vir mekaar verantwoordelik

• Ons is ‘n gasvrye gemeente
• Ons leef biddend
• Ons tree met integriteit op
• Ons aanvaar mekaar met die liefde van Christus


Besoek ons:

Ons nooi u hartlik uit om by ons ‘n besoek af te lê en die Woord te ontvang.

Ons Kerkkompleks is geleë in:

Courtrai, Suider-Paarl
te Flambeaustraat-Noord 14.