Webblad is onder konstruksie.

Kontak asb die kerkkantoor indien u inligting verlang.

Tel. 021 863 2700