Kontak ons: (021) 863 2700

Afkondigings


Slegs een Erediens om 09:30 by Suider-Paarl.

Die musiekbediening is dringend opsoek na ‘n kitaar speler. Kontak die kerkkantoor indien jy betrokke wil raak.

Belangrike aankondiging oor die Senoir Jeug. Lees meer …

Dis Basaar tyd!  Kom kuier saam van 11:00 tot laat. 

Daar is iets vir almal:

 • Kerrie en rys
 • Potjiekos
 • Pannekoek
 • Boeresport en spelejies

 

Almanak 2016


Klier hier vir die 2016 Almanak.

 Argief


Program


Maandag ,  18 April

 • 18:00   Precept in die Saal
 • 19:00   Kom bid saam in die Losie

Dinsdag, 19 April

 • 08:30   Precept in die Saal
 • 10:30   Diens vir Haweloses
 • 15:00   Kleremark in Saal

Woensdag, 20 April

 • 08:30  Personeelvergadering
 • 10:00  Bybelstudie in Bovertrek

Donderdag,  21 April

 • 10:00 Oude Renbaan Byeenskoms

Vrydag, 22 April

 • 11: 00  Basaar tot laat

Sondag, 17 April

 • 09:00  Klapmuts Erediens
 • 09:30   Suider-Paarl Erediens
 • 18:00   Tiener groepbyeenskoms  

Om na uit te sien


 • 21 April  – Oude Renbaan Byeenskoms
 • 22 April – Basaar
 • 5 Mei  –  Hemelvaartdiens om 19:00
 • 8-12 Mei – Pinkster met Jaco Strydom
 • 9-12 Mei – Kinderpinkster met Nadine Blom

Inligtingstukke


Dankoffers

 

Ons glo dat die Bybel ons leer om ons dankoffers blymoedig te gee. So kan die gemeente sy verantwoordelikhede nakom en ‘n verskil maak. Ons beskou dit as ons lidmate se verantwoordelikheid om dit op eie inisiatief te bring.

Jy kan op ‘n paar maniere ‘n bydrae gee
Per debietorder (vra ‘n vorm aan by info@suiderpaarl.co.za)
Per elektroniese oorbetaling (sien bankbesonderhede)
Per eie koevertjie in die dankofferbordjie tydens ‘n erediens.

Bankbesonderhede:

NG Suider-Paarl Gemeente, ABSA, tak 632005, Rek nr 740580132

Voorsitter: Finansiële bediening
Ernst le Roux (082 773 5041)
Kontak hom gerus indien jy meer oor die begroting wil weet.

Eredienstye

Sondae
Eucharistie — 08:00
Klapmuts erediens — 09:00
Kontemporêre familiediens — 09:30
Tienerkerk — 18:00
Ons Gemeente
Die Here roep Suider-Paarl om Hom met oorgawe te dien en mekaar in liefde op te bou tot ‘n gemeente wat uitreik na buite.

Ons Kernwaardes

• Die Bybel is ons kompas
• Ons doen waartoe ons ons verbind het
• Ons dien met passievolle toewyding
• Ons is vir mekaar verantwoordelik

• Ons is ‘n gasvrye gemeente
• Ons leef biddend
• Ons tree met integriteit op
• Ons aanvaar mekaar met die liefde van Christus


Besoek ons:

Ons nooi u hartlik uit om by ons ‘n besoek af te lê en die Woord te ontvang.

Ons Kerkkompleks is geleë in:

Courtrai, Suider-Paarl
te Flambeaustraat-Noord 14.