Liewe Ouers

Dit is met groot opgewondenheid  dat ons uitsien om hierdie jaar saam met julle kinders te groei.

Ons is tans in ons 6de jaar van die Bybelmedia LP3 reeks. Die ontwerp bestaan uit `n lyn met hoofmomente van die Bybelse verhaal. 12 Panele word gebruik om die lyn te bou. Verskeie prente help die kinders om die verhaal binne die groter prent van die Bybel te plaas en te verstaan. Portrette van figure word op die panele geplaas om visuele konteks en agtergrond te skep vir die tydperk waarin die karakters geleef het. Reekse van Kidsxpress word ook in die lyn ingepas om diepte aan ‘n spesifieke Bybelverhaal te gee. Klik hier vir meer inligting: Meer oor Kidsxpress … en  Meer oor Bybelmedia …

Graad  1 – God se Coolste plan

Ons sien ons hoef nie `n plan te maak om die wêreld heel te maak nie. Die Here is die Planmaker. Hy nooi ons om opgewonde te raak oor sy plan, en om gewillig te wees om deel van sy plan te word. Ons ontmoet Jesus as Verlosser en stap `n pad saam met die hoofkarakters van die Skepping tot by Josef.

Graad 2 – Wys my die Weg

Die lewe is soos `n pad waarop ons loop. Niemand voor ons het al ons lewe geleef nie.   Daarom is ons lewe vol verrassings, soos `n splinternuwe pad waarop ons die eerste keer ry.   Natuurlik kan so `n pad ons bang maak. Daarom het ons hulp nodig. Hierdie jaar gaan ons kyk hoe God die Israeliete uit Egipte op hulle pad na Kanaan gelei het. God het vir hulle sy hand gegee en gesê: “Ek lei julle uit!” Ons gaan uit die boek Eksodus lees, maar ook uit Levitkus en Numeri. Weet jy wat die woord Eksodus beteken?. Eks = “uit” en odus = pad; Eksodus beteken daarom “die pad uit” Deur die Israeliete se groot staptog na Kanaan en Jesus in elke tree te identifiseer, gaan ons leer hoe ons,ons lewe vandag kan leef: Waarheen gaan ek? Wie gaan saam met my? Watter verrassings is daar op my pad? Watter gevare kan ek verwag en wat is my eindpunt? Ons gaan leer wat beteken die woord Verbond en saam `n model maak van die tabernakel, want so sien ons hoe Jesus ons Paaslam en Tabernakel word. Ons is die aardse woning vir die Hemelse Koning.

Graad 3 – Ere Ore

Ons leef in ʼn lewende verhouding met die Here. In hierdie verhouding is daar kommunikasie. Ons Here en Leier neem ons hand en loop al pratende saam met ons vorentoe. Soms hoor ons wat Hy sê. Soms luister ons nie. Soms luister ons half. In die verhale in die Bybel sien ons wat gebeur wanneer mense luister, nie luister nie, half luister of vergeet wat hulle gehoor het. Een van die wonderlike dinge wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons sy stem hoor, is dat ons anders begin leef. Ons manier van leef (ons maniere, leefstyl en gedrag) verander. Dit het ʼn groot invloed op alles en almal rondom ons. Hierdie jaar se verhaal speel af teen die einde van die volk Israel se reis na die Beloofde Land. Agter hulle lê ‘n pad van dood, waarop diegene moes uitsterf wat nie geglo het dat die Here hulle veertig jaar vantevore met veiligheid in die land kon inneem nie. Die nuwe geslag is nou weer op die punt om die land binne te trek. Ons klim in die skoene van Bybelkarakters soos Bileam en Samuel en ervaar wat gebeur wanneer die Here met hulle praat. Wat het ‘n Romeinse soldaat met ‘n Christen in gemeen? Antwoord: ‘n wapenrusting. Ons kyk indiepte na die Romeise wapenrusting en leer wat ons geestelike wapenrusting vir ons beteken.

Graad 4  Leef soos Jesus

Deur speletjies en vasvrae hersien ons die laaste 3 jaar se lesse. Een van die wonderlike dinge wat gebeur wanneer die Here met ons praat en ons sy stem hoor en luister wat Hy vir ons sê, is dat ons anders begin leef. In die jaar se lesse sien ons wat gebeur met mense wat luister na die Here en sy voorbeeld volg. Ons kyk na Israel se eerste drie konings, Saul, Dawid en Salomo. Daarna kyk ons na die die hoof volgende persone in die Bybel nl: Job, Elia, Elisa en die baal profete, Namaan, Wat is ballingskap en wat het daar gebeur?,Jesaja, Jeremia en Jona. Ons probeer om by elkeen se karakter eienskappe identifiseer wat ons kan onthou.

Gr 5  – Wow, Dis waar!

God se kinders is moedeloos en alles is gebreek. Die volk Israel is in Ballingskap! Uit die swaarkry leer ons ook die goeie ken, en so ontmoet ons vir Daniel, Ester, Nehemia, Habakuk. Dit is mense wat opstaan vir dit waarin hulle glo en ‘n verskil maak, al is die omstandigheid hoe sleg. Uiteindelik ‘n verlosser! Jesus. Ons volg Jesus se lewe op aarde en leer hoe Jesus vissers van mense maak. Deur die “ Incredible me” reeks leer ons onsself ken, wie ons in Christus is en om te getuig.

Gr 6 – Wie is ek in Jesus?

Ons gaan hierdie jaar inbou in die kinders se geestelike volwassenheid in hulle dag tot dag lewe.  Hoe is ek ‘n  Christen  in die skool, sport en hulle verhoudings met ander. Ons begin met die Trots vs Nederigheid gevolg deur die “Walk” reeks.

Hoe kommunikeer die Ark met ouers?

 • In die gemeentebulletin word daar elke week, die oorhoofse tema met `n kort beskrywing en die Skrifgedeeldte wat die Sondag behandel word, geplaas.
 •  n opsomming van die les of n’n As u `n Sondag nie die les kan bywoon nie, kan u self met u kind die les deurwerk. Kinders wil graag deelneem aan die gesprekke in die klas en ouers kan so help om u kind tuis te laat voel in die klas.

******Dit is van kardinale belang dat u kontak besonderhede opgedateer is by die kerkkantoor.*****

 Nagmaal: Kinders woon die erediens saam met die ouers in die kerk by. Daar sal wel ‘n groot groep les aanbieding in die Bovertrek wees vir die kinders wat nie vir die hele diens kan deursit in die kerk nie. Kleuterkerk gaan voort soos normaal.

Hulp: Ons wil julle as ouers vra om ons behulpsaam te wees waar nodig en waar julle gawes ontvang het. Dit kan op die volgende gebiede wees.

 • Gebed vir die leiers en die kinders * Finansies *Vervoer na uitstappies * Eetgoed wat van tyd tot tyd benodig word

Dinge waarna die kinders kan uitsien.

 • Gr 6 verwelkoming * Henties vertoning en poppekas * Besoek aan Rusoord * Pinkster * Hamburger “Drive Thru” * Rolbal-dag saam met Oude Renbaan * Speletjiesdag en afluitings in Kwartaal 4

Ons sien uit daarna om saam met julle kinders meer en meer saam met Jesus te wandel. Die jeugwerk in Suider-Paarl Gemeente is afhanklik van almal wat hande vat. Neem asseblief vrymoedigheid om met ons in gesprek te tree oor voorstelle of wenke of dinge wat pla.

Groete

Kinderbediening Suider-Paarl Gemeente   *   Benita van der Merwe *     jeug@suiderpaarl.co.za / 083 3794 702

Ark Blitz


Groepleiers vir 2017 

Gr 1 Seuns

 • Ernst van den Berg
 • Joubert Nolte
 • Anina de Villiers
 • Johannes Smit

Gr. 2 Seuns

 • Petre Morkel
 • Erick Bredenkamp
 • Johann du Plessis
 • Charmaine vd Merwe
 • Estie Thirion (instaan)

Gr 3 Seuns

 • Pieter Le Roux
 • Pieter Erasmus
 • Yolande Erasmus
 • Jaco Smuts
 • Mel Visser
 • Jacolet vd Berg (instaan)

Gr 4 Seuns

 • Johnelle Roodman
 • Gert Young
 • Lizeth van Wyk

Gr. 5 Seuns

 • Dirk Husselman
 • Marius du Plessis
 • Karin van der Linde

Gr. 6 Seuns

 • Derick Coetzee
 • Annene   Mans
 • Eloise De Rouxbaix

Gr 1 Dogters

 • Annemarie Mans
 • Suzan Venter
 • Corne Troskie
 • Maureen du Toit (instaan)

Gr 2 Dogters

 • Tammy Jensen
 • Marna Lloyed
 • Andriette de Jager
 • Joria Groenewaldt (instaan)

Gr 3 Dogters

 • Bitta van Staden
 • Susan le Roux
 • Wilma Viljoen

Gr. 4 Dogters

 • Sunette Opperman
 • Francois Prinsloo

Gr. 5 Dogters

 • Este Mellet
 • Elmarie Louw
 • Maretha vd Westhuizen

Gr. 6 Dogters

 • Karin Burger
 • Jeanne Spamers

Graad 4

 • Die Israeliete soek ’n Koning
 • Saul word koning
 • Saul is ongehoorsaam
 • God kies vir Dawid
 • In die Naam van die Here die Almagtige
 • Saul is jaloers
 • Dawid kry ’n belofte
 • Die Here is my herder
 • Die Here vergewe vir Dawid
 • Dawid en Absalom
 • Salomo kies wysheid – (Salomo)
 • Salomo bou ’n plek om te aanbid
 • Die wyse Salomo word dwaas
 • Die Here se mense word mekaar se vyande
 • Elia
 • Elisa
 • Elisa, Naaman en die dogtertjie
 • Die ballingskappe
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Job

Graad 5

 • Habakuk
 • Esegiel
 • Daniel en vriende
 • Daniel in die leeukuil
 • Ester 1
 • Ester 2
 • Nehemia
 • Raai wie is ek?
 • Jesus, ons enigste Verlosser
 • Jesus was 12 jaar oud
 • Die roeping van die dissipels
 • Moenie die plan verwerp nie
 • Verstaan die plan
 • Die plan vra moed
 • Die plan verander jou
 • Liefde dryf die plan aan
 • Die lewe is dalk uncool -die plan nie
 • Die plan werk
 • Die plan  het gewerk

Graad 6

 • Trots vs Nederigheid
 • “Walk in wisdom”
 • “Walk in Truth”
 • “Walk in Love”
 • Walk in Faith”