Vind ons Gemeente


Naam (noodsaaklik)

Jou e-pos (noodsaaklik)

Onderwerp

Jou boodskap

Leraars
Theo Hay (voltyds)
083 280 6184 Selfoon
theo@suiderpaarl.co.za
Bedieningsverantwoordelikhede:
• Jeug en Families
• Eredienste
• Prediking
• Toerusting

André Kilian (deeltyds)
082 320 1784 Selfoon
andre@besoulful.co.za
Bedieningsverantwoordelikhede:
• Klapmuts
• Pastoraat (Stellenbosch)
Maak afspraak by die kerkkantoor
• Prediking

Carel van Wyk (voltyds)
082 870 5701 Selfoon
carel@suiderpaarl.co.za
Bedieningsverantwoordelikhede:
• Kleingroepbediening
• Senior lidmate
• Prediking
• Getuienis
• Nuwe Intrekkers

Lenois Stander (tentmaker)
lenois@suiderpaarl.co.za
Bedieningsverantwoordelikhede:
•  Prediking
•  Web-ondersteuning

Gemeenteraad voorsitter
Schalk Coetzee
082 777 4177 Selfoon
schalk@molco.co.za

Administrasie
Madeleine Fourie
(021) 863 2700 Kantoor
admin@suiderpaarl.co.za
info@suiderpaarl.co.za

Kinderwerk-koördineerder
Benita van der Merwe
083 379 4702 Selfoon
jeug@suiderpaarl.co.za
Bedieningsverantwoordelikhede:
• Kinderbedieningsgroepe (Ark)
• Admin en koördinering-kinderbediening (0-Gr. 6)

Jeugwerker
Vicus Kruger
082 929 7163 Selfoon
mcs@imaginemovement.co.za
Bedieningsverantwoordelikhede:
• Tieners
• Jong volwassenes

Maatskaplike werker
René du Toit
083 324 9004 Selfoon
rendut2@gmail.com

Koster
Nico Retief
082 821 5780 Selfoon