Aanlyn Kerk

Bybel Toep

        

Vars Nuus


Almanak


 Kliek hier vir die 2020 Almanak

Gebed


21 Dae van Hoop


Eredienste

Kliek op die skakel vir die Suider-Paarl Gemeente COVID-19 Aksieplan:

https://www.youtube.com/watch?v=UwW0Ff8YXxI&t=20s

Kyk gerus vir ons werkswyse met Sondag-boodskappe, kontak met die kerkkantoor, praktiese hulp aan behoeftiges, hulp aan senior lidmate, ons gemeente se kontantvloei wat in die tyd geweldig onder druk is.

In hierdie tyd…


Inligtingstukke


Barmhartigheid


Omgeewa bedien  elke Dinsdag om 10:00 by die stasie, die Evangelie en etes aan behoeftige haweloses. Enige persoon is welkom om deel te word van die span. Kontak die kerkkantoor vir meer inligting.

 Die omgee bedien ook aan sowat 2000 kinders in die Drakenstein vallei die Evangelie en etes aan kinders. Kontak gerus die kerkkantoor indien u wil deel word van die bediening.

Dankoffers

 

Ons glo dat die Bybel ons leer om ons dankoffers blymoedig te gee. So kan die gemeente sy verantwoordelikhede nakom en ‘n verskil maak. Ons beskou dit as ons lidmate se verantwoordelikheid om dit op eie inisiatief te bring.

Jy kan op ‘n paar maniere ‘n bydrae gee

Skandeer die Snapscan-kode hier regs met jou Android of Apple selfoon. Kliek op die kode om die toepassing op jou selfoon te installeer.
Per debietorder (vra ‘n vorm aan by [email protected])
Per elektroniese oorbetaling (sien bankbesonderhede)
Per eie koevertjie in die dankofferbordjie tydens ‘n erediens

Bankbesonderhede:

NG Suider-Paarl Gemeente, ABSA, tak 632005, Rek nr 740580132

Voorsitter: Finansiële bediening
 Jacques Stofberg (0828085411)
Kontak hom gerus indien jy meer oor die begroting wil weet.

Snapscan

Eredienstye

Sondae
Klapmuts erediens — 09:00
Familiediens — 09:30
Ark en Kinderkerk — 09:30
Tienerkerk — 18:00
Ons Gemeente
Die Here roep Suider-Paarl om Hom met oorgawe te dien en mekaar in liefde op te bou tot ‘n gemeente wat uitreik na buite.

Ons Kernwaardes

• Die Bybel is ons kompas
• Ons doen waartoe ons ons verbind het
• Ons dien met passievolle toewyding
• Ons is vir mekaar verantwoordelik

• Ons is ‘n gasvrye gemeente
• Ons leef biddend
• Ons tree met integriteit op
• Ons aanvaar mekaar met die liefde van Christus


Besoek ons:

Ons nooi u hartlik uit om by ons ‘n besoek af te lê en die Woord te ontvang.

Ons Kerkkompleks is geleë in:

Courtrai, Suider-Paarl
te Flambeaustraat-Noord 18.