Pinkster

Maandag, 25 Mei – Die Heilige Gees help ons onderskei
Dinsdag, 26 Mei – Die Heilige Gees help ons anders dink oor onsself
Woensdag, 27 Mei – Die Heilige Gees lei ons in die waarheid
Donderdag, 28 Mei – Die Heilige Gees laat ons anders dink oor roeping
Sondag, 31 Mei – Pinksterfees met Nagmaal

Eredienste

Kliek op die skakel vir die Suider-Paarl Gemeente COVID-19 Aksieplan:

https://www.youtube.com/watch?v=UwW0Ff8YXxI&t=20s

Kyk gerus vir ons werkswyse met Sondag-boodskappe, kontak met die kerkkantoor, praktiese hulp aan behoeftiges, hulp aan senior lidmate, ons gemeente se kontantvloei wat in die tyd geweldig onder druk is.

Bybel Toep

        

Barmhartigheid 

Die Bybel – Daagliks

 

 

 

 

 

Hoop deur Opstanding

In hierdie tyd…


Ons wil graag bedien waar ons kan. Volg gerus die skakel hieronder en deel jou gedagtes met ons.

 

SP Gebedsketting

Die

Die Omgeewa bedien elke Dinsdag om 10:00 by die stasie die Evangelie en etes aan behoeftige haweloses. Die Evangelie en etes word ook aan sowat 2,000 kinders in die Drakenstein Vallei bedien.

Stuur gerus ‘n e-pos aan [email protected] om betrokke te raak by die bediening.

 

Almanak

 Kliek hier vir die 2020 Almanak


Dankoffers

Ons glo dat die Bybel ons leer om ons dankoffers blymoedig te gee. So kan die gemeente sy verantwoordelikhede nakom en ‘n verskil maak. Ons beskou dit as ons lidmate se verantwoordelikheid om dit op eie inisiatief te bring.

Jy kan op ‘n paar maniere ‘n bydrae gee

Skandeer die Snapscan-kode hier regs met jou Android of Apple selfoon. Kliek op die kode om die toepassing op jou selfoon te installeer.
Per debietorder (vra ‘n vorm aan by [email protected])
Per elektroniese oorbetaling (sien bankbesonderhede)
Per eie koevertjie in die dankofferbordjie tydens ‘n erediens

Bankbesonderhede:

NG Suider-Paarl Gemeente, ABSA, tak 632005, Rek nr 740580132

Finansiële navrae:
Madeleine Fourie (021 – 863 2500)

Snapscan

Besoek ons:

Ons nooi u hartlik uit om by ons ‘n besoek af te lê en die Woord te ontvang.

Ons Kerkkompleks is geleë in:

Courtrai, Suider-Paarl
te Flambeaustraat-Noord 18.